Welsh Government Trade Mission to Shanghai and Hong Kong in March 2018 Sign Up - Cadwch eich lle ar Daith Fasnachol Llywodraeth Cymru i Shanghai a Hong Kong ym Mis Mawrth 2018

Wales Arts International, Cardiff, Wales, United Kingdom

Friday, November 10, 2017 - 12:15 to Friday, December 1, 2017 - 17:00

Wales Arts International would like to encourage companies and artists working in the cultural or creative industries sectors with an interest in or existing relationship with China to apply to take part in the Welsh Government Trade and Cultural Mission to Shanghai and Hong Kong in March 2018.

Sign up closes on 1st December.

 

Hoffai Celfyddydau Rhyngwladol Cymru annog cwmniau ac artistiaid sy'n gweithio yn sectorau'r celfyddydau neu'r diwydiannau creadigol sydd â diddordeb mewn neu sydd â pherthynas eisioes yn Nhsieina i wneud cais i fynd ar Daith Fasnachol a Diwylliannol Llywodraeth Cymru i Shanghai a Hong Kong ym mis Mawrth.

Mae'r dyddiad cau i wneud cais yn 1af Rhagfyr.

 

Country: 
United Kingdom
Regions: 
Wales
Address: 
Wales Arts International, Cardiff, CF10 5AL
Status: 
Confirmed