Working in China: Arts and Creative Industries Workshop - Gweithio yn Tsieina: Gweithdy'r Celfyddydau a'r Diwydiannau Creadigol

Tramshed Tech, Cardiff, Wales, United Kingdom

Thursday, November 23, 2017 - 13:30 to 16:30

This event is part of a programme managed by Wales Arts International on behalf of Welsh Government to develop new cultural and creative partnerships between Wales and China and  for companies and artists working in the cultural or creative industries sectors who are:

- already developing relationships in China but would like to learn more about doing business there;

- thinking about or are already exporting to China;

- interested in learning more about developing trade and cultural relationships in China;

- considering applying to take part in the Welsh Government Trade Mission to Shanghai and Hong Kong in March 2018.

As well as a panel discussion involving Chinese, UK and Welsh Cultural and creative operators  working in / with China, there will be an opportunity to hear from Dawn McCarthy-Simpson MBE, Director of International for PACT &  Global Ambassador for the UK TV industry

Reserve your place here.

 

Mae'r digwyddiad hwn yn ran o raglen gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru  i ddatblygu partneriaethau newydd rhwng Cymru a Tsieina ar gyfer cwmniau ac artistiaid sy'n gweithio yn sectorau'r celfyddydau neu'r diwydiannau creadigol sy'n:

- eisioes yn datblygu perthynasau yn Tsieina ac eisiau dysgu mwy am wneud busnes yno;

- meddwl am allforio neu allforio i Tsieina yn barod;

- eisiau dysgu mwy am ddatblygu perthnasoedd busnes a diwylliannol yn Tsieina;

- ystyried gwneud cais i fynd ar Daith Fasnachol Llywodraeth Cymru i Shanghai a Hong Kong ym mis Mawrth.

Yn ogystal â thrafodaeth banel sy'n cynnwys gweithwyr creadigol a diwylliannol Tseiniaidd, y Deyrnas Unedig a Chymreig sydd yn Tsieina, bydd cyfle i glywed gan Dawn McCarthy-Simpson, Cyfarwyddwr Rhyngwladol ar gyfer PACT a Llysgenad Rhyngwladol Diwydiant Teledu y DU.

Cadwch eich lle yma.

Country: 
United Kingdom
Regions: 
Wales
Address: 
Tramshed Tech, Pendyris Street, Cardiff, CF11 6BH
Status: 
Confirmed